Οικονομικά

Ένα ιατρείο έχει έσοδα, έξοδα, φορολογικές υποχρεώσεις και γενικότερες ανάγκες παρακολούθησης των οικονομικών. Η διαχείριση των συναλλαγών με έναν ασθενή δημιουργεί χρεώσεις, εισπράξεις, εκκρεμότητες και πολλά άλλα. Συνεπώς, χρειάζεσθε ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων με εύκολο και απλό τρόπο.

Στο Γαληνός Office, κάθε ασθενής διαθέτει τον δικό του οικονομικό λογαριασμό ο οποίος ενημερώνεται με χρεώσεις και εισπράξεις. Σε κάθε επίσκεψη είναι δυνατή η δημιουργία χρέωσης ανάλογης των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν καθώς και η έκδοση σχετικού παραστατικού. Με ελάχιστα κλικ μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο ανά ασθενή, τις συνολικές εκκρεμότητες του ιατρείου, τις υψηλότερες εισπράξεις και πολλά άλλα. Επιπλέον, προσφέρονται εκτυπώσεις όπου αναλύονται όλα τα οικονομικά μεγέθη.

Συναλλαγές

Η συγκεντρωτική προβολή των αποτελεσμάτων του ιατρείου γίνεται μέσα στο dashboard των οικονομικών συναλλαγών. Μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα οικονομικά στοιχεία για επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες αναπαρίστανται γραφικά αλλά και σε πίνακες.

Screenshot

Παραστατικά

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), οι ιατροί μπορούν να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Μοναδική υποχρέωση είναι να αναγράφονται στο έντυπο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

Το Γαληνός Office σας δίνει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών με ελάχιστο κόπο. Καθώς τα απαραίτητα δεδομένα είναι ήδη αποθηκευμένα στο πρόγραμμα, καλείστε να καταχωρήσετε μόνο το είδος της υπηρεσίας/προϊόντος και την καθαρή ή τελική αξία. Το σύστημα πραγματοποιεί τους απαραίτητους υπολογισμούς και το παραστατικό είναι στη διάθεσή σας για εκτύπωση.

Screenshot

Όπως κάθε εκτύπωση του Γαληνός Office, έτσι και το παραστατικό είναι εξατομικευμένο καθώς φέρει το λογότυπο του ιατρείου και τα στοιχεία σας.

Λοιπές δυνατότητες

  • Πλήρες αρχείο οικονομικών λογαριασμών ασθενών
  • Άμεση χρέωση εντός του παραθύρου της επίσκεψης
  • Αυτόματη έκδοση και εκτύπωση απόδειξης βάσει της χρέωσης
  • Μερική/Ολική/Μηδενική εξόφληση επίσκεψης
  • Προβολή υπολοίπου ασθενούς μέσα από την καρτέλα του
  • Αυτόματη εισαγωγή αιτιολογίας στη χρέωση επίσκεψης
  • Δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένου κόστους επίσκεψης ανά πρότυπο φακέλου υγείας
  • Εκτύπωση ημερολογίου κινήσεων για την προώθηση στον λογιστή
  • Εκτύπωση υπολοίπων όλων των ασθενών
English