Διαχείριση αρχείων

Επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων εικόνων ή κειμένου στο Γαληνός Office, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε άμεσα σε αυτά. Μάλιστα, είναι δυνατή η σύνδεση ενός αρχείου με συγκεκριμένο ασθενή.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Μεταφόρτωση εικόνων και εγγράφων μέσω scanner, διαδικτύου (αν έχουν ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μέσω του σκληρού δίσκου του του υπολογιστή
  • Μεγένθυση εικόνων και εύκολη πλοήγηση
  • Επισύναψη αρχείου στον φάκελο του ασθενούς
  • Κρυπτογράφηση αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
  • Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης αρχείων: τίτλος, ασθενής, ημερομηνία δημιουργίας
  • Λήψη αρχείου και αποθήκευση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή
  • Άμεση εκτύπωση εγγράφων pdf, χωρίς να απαιτείται η λήψη τους
English