Λίγα λόγια για εμάς

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. κατασκευάζει τυποποιημένο λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές από το 2002. Έχει εξειδικευτεί στην παροχή κάθετων λύσεων για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει μια σειρά από λύσεις πληροφορικής που στοχεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου της υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτικά ιδρύματα, ιατρεία). Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της αποτελούν:

  • Το πληροφοριακό σύστημα υγείας «DataLife», ένα σύγχρονο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης ιδιωτικών κλινικών που χρησιμοποιείται από γενικές και ειδικές κλινικές καθώς και κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα.
  • Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Γαληνός», η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων φαρμάκων στην Ελλάδα. Παρέχει πληροφορίες σε χιλιάδες επαγγελματίες υγείας καθημερινά.
  • Το ερευνητικό έργο "Πανάκεια" στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο σύστημα που ελέγχει τη φαρμακευτική αγωγή για πιθανές αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις και υποδεικνύει την καταλληλότερη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. επενδύει διαρκώς στο μέλλον της χρηματοδοτώντας εσωτερικά την έρευνα στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής της ομάδας ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.

English