Λίγα λόγια για εμάς

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. κατασκευάζει τυποποιημένο λογισμικό και διαδικτυακές εφαρμογές από το 2002. Έχει εξειδικευτεί στην παροχή κάθετων λύσεων για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει μια σειρά από λύσεις πληροφορικής που στοχεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτικά ιδρύματα, ιατρεία). Μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά της αποτελούν:

  • Το προϊόν «Ασκληπιός», ένα πληροφοριακό σύστημα μηχανοργάνωσης νοσοκομείων που χρησιμοποιείται από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.
  • Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Γαληνός», η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων φαρμάκων στην Ελλάδα. Παρέχει πληροφορίες σε χιλιάδες επαγγελματίες υγείας καθημερινά.
  • Το ερευνητικό έργο “Πανάκεια”. Βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αλλά αναμένεται να φέρει την επανάσταση στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Μετά το τέλος της έρευνας πρόκειται να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα που θα λειτουργεί σαν έναν ηλεκτρονικό σύμβουλο των ιατρών στην συνταγογράφηση φαρμάκων.

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. επενδύει διαρκώς στο μέλλον της χρηματοδοτώντας εσωτερικά την έρευνα στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής της ομάδας ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.

English