Μητρώο ασθενών


Το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών αποτελεί τη βάση του Γαληνός Office καθώς περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν τον δέκτη της υπηρεσίας, δηλαδή τον ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, φωτογραφία του ασθενούς, σχόλια
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο οικίας και εργασίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οικονομικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Στοιχεία ασφάλισης: δημόσια και ιδιωτική, αριθμός μητρώου, στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου, ημερομηνία έναρξης/λήξης ασφάλισης
 • Πλήρη λίστα των προγραμματισμένων, ακυρωμένων και ολοκληρωμένων επισκέψεων
 • Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ασθενούς
 • Λίστα με όλα τα αρχεία που περιέχονται στον φάκελο του ασθενούς
 • Ιστορικό όλων των επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Screenshot

Δυνατότητες μητρώου ασθενών

 • Αναζήτηση ασθενούς με πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο κ.ά.)
 • Χρήση του ΑΜΚΑ για την άντληση στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο e-prescription.gr. Με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των δημογραφικών δεδομένων του ασθενούς που τηρούνται από την ΗΔΙΚΑ.
 • Έλεγχος διπλοεγγραφών. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη χρήση ΑΜΚΑ που είναι ήδη αποθηκευμένος στο πρόγραμμα, ώστε να αποφεύγεται η καταχώρηση του ίδιου ασθενή περισσότερες από μία φορές.
 • Μαζική εισαγωγή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εκτελώντας έναν σύντομο οδηγό, μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στο πρόγραμμα όλους τους ασθενείς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επίσκεψη στο e-prescription.gr, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.