Μητρώο ασθενών

Το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών του Γαληνός Office περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν κάθε ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει:

 • Δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση διαμονής και εργασίας, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου, στοιχεία οικογένειας, φωτογραφία του ασθενούς, σχόλια.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο οικίας και εργασίας, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οικονομικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ
 • Στοιχεία ασφάλισης: δημόσια και ιδιωτική, αριθμός μητρώου, στοιχεία άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου, ημερομηνία έναρξης/λήξης ασφάλισης.
 • Πλήρη λίστα των προγραμματισμένων, ακυρωμένων και ολοκληρωμένων επισκέψεων.
 • Οικονομικά στοιχεία και παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του ασθενούς.
 • Λίστα με όλα τα αρχεία που περιέχονται στον φάκελο του ασθενούς.
 • Ιστορικό όλων των επισκέψεων, συνταγών και παραπεμπτικών που έχουν δημιουργηθεί από εσάς στον συγκεκριμένο ασθενή.

Screenshot

Δυνατότητες

 • Αναζήτηση ασθενούς με πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης κ.ά.)
 • Χρήση του ΑΜΚΑ για την άντληση στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο e-prescription.gr. Με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των βασικών στοιχείων του ασθενούς, όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ.
 • Έλεγχος διπλοεγγραφών. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος για τη χρήση ΑΜΚΑ που είναι ήδη αποθηκευμένος στο πρόγραμμα, ώστε να αποφεύγεται η καταχώρηση του ίδιου ασθενή περισσότερες από μία φορές.
 • Μαζική εισαγωγή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Με έναν σύντομο οδηγό εισαγωγής ασθενών, μπορείτε να εισάγετε αυτόματα στο πρόγραμμα όλους τους ασθενείς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει τουλάχιστον μία επίσκεψη στο e-prescription.gr, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ουσιαστικά, το μητρώο ασθενών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο Γαληνός Office.

English