Ασφάλεια δεδομένων

Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα οποία ενισχύουν την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση των δεδομένων στο διαδίκτυο, το Γαληνός Office προσφέρει εύχρηστα εργαλεία για την προστασία από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Σύνδεση με τη χρήση token

Το token αποτελεί μία γεννήτρια κωδικών η οποία είναι σε θέση να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εισαγωγή κωδικού κρυπτογράφησης στο σύστημα. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή με ένα κουμπί και μια υποδοχή USB με την οποία συνδέεται στον υπολογιστή. Για την είσοδο στο πρόγραμμα, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να συνδέσει το token στην θύρα USB και να πατήσει το κουμπί. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται αυτόματα ο κωδικός κρυπτογράφησης και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή.

Το πρόγραμμα Γαληνός Office υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία προκειμένου να αποτρέπει την είσοδο τρίτων στον λογαριασμό σας. Η συσκευή token παρέχεται κατόπιν αιτήματος με μία μικρή επιπλέον χρέωση.

Καταγραφή ενεργειών

Προκειμένου ένα σύστημα να είναι ασφαλές, χρειάζεται να είναι γνωστό ποιες καταχωρήσεις, μεταβολές και διαγραφές πραγματοποιούνται από κάθε χρήστη. Στο Γαληνός Office καταγράφονται τα δεδομένα ενέργειας των χρηστών ώστε να διασφαλίζεται πως όλες οι εργασίες έχουν γίνει σωστά και αποδοτικά. Το αρχείο καταγραφής είναι προσβάσιμο μόνο από τον διαχειριστή του προγράμματος και δεν επιδέχεται αλλαγές για λόγους διαφάνειας.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και κατ’ επέκταση μειώνονται τα λάθη και αυξάνεται η συνολική απόδοση. Τέλος, τα αρχεία καταγραφής ενεργειών χρησιμεύουν και ως εργαλεία διερεύνησης κατόπιν ενός προβλήματος ή μιας παρεξήγησης.

Αντίγραφα ασφαλείας

Όπως αναφέρεται και στη σελίδα ελευθερία δεδομένων, η κυριότητα των δεδομένων ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο του αρχείου σας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν η συνδρομή σας έχει λήξει.

English