Παραμετροποίηση


Το πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου Γαληνός Office είναι σχεδιασμένο για την εξυπηρέτηση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Ωστόσο, κάθε ιατρείο έχει μικρές ή μεγάλες ιδιαιτερότητες στη ροή εργασιών του. Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος, είναι δυνατή η κάλυψη κάθε ανάγκης.

Λόγω έλλειψης χρόνου ή και διάθεσης, ενδέχεται να μην επιθυμείτε να προχωρήσετε ο ίδιος σε εξειδικευμένες ρυθμίσεις του προγράμματος. Γι’αυτόν τον λόγο προσφέρεται η υπηρεσία παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην άμεση και πλήρη προσαρμογή του λογισμικού στις ανάγκες σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας αναθέσετε την παραμετροποίηση και εκπαίδευση, η εξειδικευμένη ομάδα του Γαληνός Office θα αναλάβει να καταγράψει τις ανάγκες σας, να ρυθμίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα και να εκπαιδεύσει τους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, θα πετύχετε την πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος από την πρώτη κιόλας μέρα.

Διαδικασία παραμετροποίησης

Παρουσίαση και καταγραφή απαιτήσεων

Στην πρώτη μεταξύ μας επαφή θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε και θα καταγράψουμε τις διαδικασίες που ακολουθείτε καθώς και τις απαιτήσεις σας.

Ρυθμίσεις και παραμετροποίηση

Η προσαρμογή του προγράμματος στα μέτρα σας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Πρόσκληση χρηστών και καθορισμός δικαιωμάτων
  • Εισαγωγή δεδομένων από προηγούμενο πρόγραμμα
  • Ρυθμίσεις ημερολογίων (διαθεσιμότητα, υπενθυμίσεις, κόστος και διάρκεια επισκέψεων, χρώμα εμφάνισης ημερολογίου)
  • Δημιουργία προσωπικών προτύπων φακέλου υγείας
  • Δημιουργία ιστοσελίδας ιατρείου (προφίλ ιατρείου και ιατρού, μεταφόρτωση εικόνων, διασύνδεση με σχετικούς συνδέσμους)
  • Δημιουργία προσαρμοσμένων λιστών για προσωπική χρήση
  • Εισαγωγή και προσαρμογή του λογότυπου του ιατρείου στις εκτυπώσεις

Παράδοση και εκπαίδευση

Πριν την παράδοση του προγράμματος, θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις λειτουργίες εκείνες που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει εκπαίδευση όλων των χρηστών (ιατρών, γραμματέων κ.λπ.) και επίλυση αποριών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης σχετικό ενημερωτικό υλικό.