Εκτυπώσεις

Το Γαληνός Office σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τυποποιημένα έγγραφα και να τα εκτυπώσετε άμεσα. Επιπλέον, μπορείτε να εκτυπώσετε ιατρικές, διοικητικές και οικονομικές αναφορές που αφορούν το ιατρείο σας. Τέλος, όλες οι εκτυπώσεις φέρουν το λογότυπο του ιατρείου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση
  • Εύχρηστα φίλτρα για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων
  • Γρήγορη αναζήτηση και εκτύπωση αποθηκευμένων αγωγών, παραπεμπτικών και γνωματέυσεων από τον φάκελο υγείας
  • Μορφοποίηση κειμένου για αισθητικά βελτιωμένες εκτυπώσεις
  • Αυτόματη δημιουργία των καμπυλών ανάπτυξης με βάση όλες τις αποθηκευμένες μετρήσεις ενός παιδιού ή βρέφους
  • Αποθήκευση αρχείου και επισύναψη στην καρτέλα του ασθενούς

Screenshot

English