Εκτυπώσεις

Στο Γαληνός Office οι εκτυπώσεις φέρουν τα στοιχεία του ιατρείου (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜΚΑ του ιατρού. Μάλιστα, τα εξαγώμενα έγγραφα μπορούν να εξατομικευθούν ακόμα περισσότερο χάρη στη δυνατότητα εμφάνισης του λογότυπου του ιατρείου στην εκτύπωση.

Με τις εκτυπώσεις μπορείτε να:

  • εξάγετε ένα σύνολο δεδομένων που είναι ήδη αποθηκευμένα, όπως το πρόγραμμα επισκέψεων, τα υπόλοιπα ασθενών, το ημερολόγιο παραστατικών. Οι εκτυπώσεις αυτού του είδους προορίζονται, ως επί το πλείστον, για εσωτερική χρήση.
  • συμπληρώσετε και να εκτυπώσετε πρότυπα έγγραφα, όπως μια γνωμάτευση ή ένα παραπεμπτικό, τα οποία παραδίδονται υπογεγραμμένα στον ασθενή.

Τέλος, ορισμένες εκτυπώσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία των μορφών: HTML, CSV, βιβλίο εργασίας Excel 2007, OpenDocument. Έτσι, μπορείτε να εξάγετε και να αναλύσετε τα δεδομένα με εξειδικευμένα προγράμματα.

Screenshot

Δυνατότητες

  • Προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση
  • Γρήγορη αναζήτηση και εκτύπωση αποθηκευμένων αγωγών, παραπεμπτικών και γνωματεύσεων από τον φάκελο υγείας
  • Μορφοποίηση κειμένου για αισθητικά βελτιωμένες εκτυπώσεις
  • Ρύθμιση της υπογραφής του ιατρού με προσθήκη επιπλέον στοιχείων κα τίτλων
  • Εύχρηστα φίλτρα για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων
  • Αυτόματη δημιουργία των καμπυλών ανάπτυξης με βάση όλες τις αποθηκευμένες μετρήσεις ενός παιδιού ή βρέφους
  • Αποθήκευση αρχείου και επισύναψη στην καρτέλα του ασθενούς

Screenshot

English