Υπηρεσίες

Εκτός από τη μοναδική του λειτουργικότητα, το πρόγραμμα Γαληνός Office προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Μεταξύ αυτών είναι: η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η δημοσίευση της ιστοσελίδας του ιατρείου καθώς και η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών οι οποίοι εργάζονται στο ίδιο ιατρείο.

Για να αξιολογήστε καλύτερα τις υπηρεσίες που παρέχονται με το πρόγραμμα, αποκτήστε δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση στο Γαληνός Office για την καταχώρηση έως 150 ασθενών.

English