Ιατρικές επισκέψεις

Screenshot

Πυρήνα του προγράμματος αποτελεί η διαχείριση της ιατρικής επίσκεψης, η οποία περιλαμβάνει μία πληθώρα από ενότητες φακέλου υγείας. Πρόκειται για φόρμες οι οποίες προσφέρονται για την εισαγωγή ιατρικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ζωτικά σημεία, σωματικό ύψος και βάρος, δείκτης μάζας σώματος, αλλεργίες, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, αιτία προσέλευσης, συμπτώματα, διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή και πολλά άλλα. Οι φόρμες αυτές ομαδοποιούνται σε πρότυπα (γενική, καρδιολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική εξέταση) βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων.

Έχετε τη δυνατότητα να προσθαφαιρέσετε ενότητες φακέλου υγείας από μία ιατρική επίσκεψη ώστε να έχετε στη διάθεσή σας μόνο όσες φόρμες σας εξυπηρετούν. Επίσης στα πλαίσια της υπηρεσίας παραμετροποίησης μπορούμε να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να διαμορφώσουμε κατάλληλα την ιατρική επίσκεψη.

Δομή

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων και την καλύτερη απεικόνιση του τρόπου λήψης αποφάσεων από τον ιατρό, η ιατρική επίσκεψη χωρίζεται σε τέσσερα βήματα/καρτέλες.

 • Συμπτώματα: Η αιτία προσέλευσης (π.χ. ενόχληση, σύμπτωμα), όπως περιγράφεται από τον ασθενή.
 • Εξέταση: Τα ιατρικά δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε μια διάγνωση και σε ένα πλάνο θεραπείας. Για παράδειγμα, παρατηρήσεις που προέκυψαν από την κλινική εξέταση, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, ζωτικά σημεία κ.λπ.
 • Διάγνωση: Τα συμπεράσματα στα οποία έχετα καταλήξει.
 • Αντιμετώπιση: Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της διάγνωσης, π.χ. φαρμακευτική αγωγή, παραπομπή για εξετάσεις, οδηγίες προς τον ασθενή (π.χ. ειδική διατροφή).

Δυνατότητες

 • Ειδικά διαμορφωμένη πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται περιληπτικά βασικά στοιχεία για τον ασθενή και την επίσκεψη. Από εδώ μπορείτε να χρεώσετε τον λογαριασμό του ασθενή, να εκδώσετε το αντίστοιχο παραστατικό και να προγραμματίσετε την επόμενη επίσκεψη.
 • Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων: πίνακας εμβολιασμών, έλεγχος συγχορήγησης, αποτελέσματα εξετάσεων σε γραφήματα. Μάθετε περισσότερα εδώ.
 • Καρτέλα «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση» για την άμεση συμπλήρωση και καταχώρηση συνταγών και παραπεμπτικών, χάρη στη διασύνδεση του Γαληνός Office με το e-prescription.gr.
 • Λίστα με αγαπημένες διαγνώσεις για ευκολότερη καταχώρηση.
 • Συμπλήρωση, αποθήκευση και εκτύπωση ιατρικής γνωμάτευσης, παραπεμπτικού και φαρμακευτικής αγωγής.
 • Εμφάνιση της πλέον ενημερωμένης λίστας φαρμακευτικών σκευασμάτων και δραστικών ουσιών από τον ηλεκτρονικό φαρμακευτικό οδηγό Galinos.gr για την συμπλήρωση μιας φαρμακευτικής αγωγής.
 • Πολλαπλοί τύποι εξετάσεων όπως γενική, καρδιολογική, παιδιατρική εξέταση. Μάλιστα, μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τους προσωπικούς σας τύπους επισκέψεων από τις ρυθμίσεις του προγράμματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός του δείκτη μάζας σώματος, της μέσης αρτηριακής πίεσης και της πίεσης παλμού.
 • Κωδικοποίηση αιτίας προσέλευσης με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης συμπτωμάτων και διαγνώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ICPC-2 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
 • Πλήρης λίστα ιατρικών πράξεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ.
English